Request Management_ENT_Sweden

Intra Enterprise

Intra tillhandahåller plattformen där man snabbt kan se och hantera inkommande förfrågningar samtidigt som de anpassar sig till företagets gröna initiativ.

Vanliga problem med förfrågningar

Ingen synlighet av besökare

Ingen möjlighet att hålla reda på besökare och ingen synlighet över vilka som befinner sig i byggnaden vid varje given tidpunkt.

Svårigheter att spåra förfrågningar

Ingen effektiv metod för att reservera konferensrum eller genomföra anläggningsinspektioner. Svårighet att spåra förfrågningarnas genomförande och hur lång tid det tar att slutföra dem.

Ingen underhållsdata

Bristen på data leder till att underhållsarbete blir reaktivt i stället för förebyggande.

Fördelar

1. Skapa enkelt namnskyltar för besökare när de kommer in i byggnaden

2. Visa gästhistorik via webbportal

3. Skapa flaggor för oönskade gäster

4. Automatisk e-postavisering om gästankomst

5. Begär enkelt möbler och catering för konferensrum via webbportal

6. Effektivt utföra dagliga rumssaneringar med att-göra-listor

7. Tilldelade uppgifter (arbetsplatsbegäran) skickas direkt till operatörens handdatorer

8. Spåra tid som används för uppgifter genom att skanna platsens streckkod vid start och slut.

Kundtjänstportal

Arbetsflöden

Ingår i Arbetsflöden

 

Besökarregistrering

Konferensrumsservice

Facilitets- och rumskontroller

Arbetsplatsförfrågningar

Valfria Arbetsflöden

 

Facilitets- och utrustningsrevisioner

Facilitets- och rumskontroller – Avancerat

Lagerhantering

Arbetsplatsreserveringar

Redo för en demo? Boka en idag!

Redo för en demo? Boka en idag!

Integrationer, KPI:er och SLA:er

Integrationer

 

EMS konferensrum

OfficeSpace

Archibus

 

KPI:er och SLA:er

 

Totalt antal kunder betjänade

Antal besökare på en dag, vecka, månad, kvartal, år

Antal besökare per avdelning, anställd

Genomsnittlig hanteringstid för konferensrum

Antal uppgifter avklarade per anställd, avdelning

Antal uppgifter avklarade på en dag, vecka, månad, kvartal, år

Missade facilitetskontroller / revisioner

Inte bara en produkt, Intra stödjer din process – boka en demo idag.


Kontakta Oss

E-post: [email protected] / [email protected]

Etiketter och Tillbehör: [email protected]

Teknisk Support: [email protected]

Besök Oss

Privacy Policy

Vänligen rapportera eventuella säkerhetsbrister eller buggar till [email protected] för snabba åtgärder.