Asset Management_ENT_Sweden

Intra Enterprise

 

Intra erbjuder en plattform som snabbt kan visa och hantera inkommande beställningar samtidigt som de anpassar sig till företagets gröna initiativ.

Vanliga Problem

Inget förvaringsutrymme

Ingen möjlighet att veta specifikt var tillgångarna är vid varje given tidpunkt. Mängder av oanvända, gamla utrustningar ligger omkring. Ingen möjlighet att spåra förvaring eller tidsanvändning av avdelningar. Bristande synlighet i hur mycket utrymme som finns tillgängligt.

För många samtal

För många telefonsamtal från anställda som begär nya tillgångar, reparationer, flyttar eller överföringar.

Slöseri med resurser

De flesta underhåll är reaktiva i stället för förebyggande, eftersom det inte finns någon data tillgänglig att studera för trender.

Fördelar

1. Genomför effektivt rum-sweeps med To-Do-listor

2. Tilldelade uppgifter för tillgångar, skickas direkt till operatörers handdator

3. Kör detaljerade rapporter om svarstider, undantag och SLA:er

4. Reagera snabbt på inkommande förfrågningar om tillgångar samt automatisera dina planerade underhållsscheman

5. Begär snabbt en tillgång genom en intuitiv online portal

6. Få full tillgångssynlighet – tillgångshistorik lagras så du vet vem, vad, när och var tillgångarna är vid varje tillfälle

7. Real-tids utnyttjande analys – generera rapporter baserade på när tillgångar går ut, behöver service eller behöver bortskaffas

8. Analysera och rekommendera inköp och tilldelning av tillgångar baserat på rapporter

9. Stäng processen för ansvar genom att samla underskrifter vid tillgångsleverans

10. Gröna initiativ – sälj eller återvinna tillgångar i stället för att bortskaffa dem

Klientens tjänstportal

Inkluderad och valfria arbetsflöden

Included Workflows

 

Inkluderad och valfria arbetsflöden

Inkluderade arbetsflöden

Lägg till nya tillgångar

Flytta tillgångar

Överför tillgångsägande

Tillgångsuthyrning och utcheckning

Tillgångskassering

Tillgångsrevision

Valfria arbetsflöden

 

Överflödshantering

Lagerhantering och förvaring

Teknikåtervinning

 

 

Redo att se en demo? Boka en idag!

Redo att se en demo? Boka en idag!

Integrationer, SLA:er och KPIs

Integrationer

 

2Ship Inventory

Intra Auto Import

Intra API

 

 

 

SLA:er och KPIs

 

Genomsnittlig ålder på hårdvarutillgångar

Mediantid till reparation (MTTR)

Mediantid mellan fel (MTBF)

Tillgångar utan livscykelstatus

Antal tillgångar som lagras per dag, vecka, månad, kvartal, år

Antal tillgångar som är ute på lån av avdelning, anställd

Missade tillgångsinspektioner/revisioner

Intra stödjer inte bara produkten, utan också din process – boka en demo idag.


Kontakta Oss

E-post: [email protected] / [email protected]

Etiketter och Tillbehör: [email protected]

Teknisk Support: [email protected]

Besök Oss

Privacy Policy

Vänligen rapportera eventuella säkerhetsbrister eller buggar till [email protected] för snabba åtgärder.